BORA SEVEN

Bilgisayar Mühendisi

OCAJP 7, OCPJP 7, OCEJWSD 6, OCMJEA 6

9 Yıllık Tecrübe

 

Tel.: +90 536 4726408

Web Sitesi: http://www.borkam.com

E-Posta: bora.seven@borkam.com

Adres: İstanbul, Türkiye

 

İnternet-Medya

 

Web Sitesi                : http://www.borkam.com

                                   Güncel özgeçmişlerime bu siteden ulaşabilirsiniz.

                                   Mevcut diller: Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca.

 

Linkedin                   : https://www.linkedin.com/in/boraseven

                                   Bağlantıda kalmak için beni ekleyebilirsiniz.

                                   Mevcut diller: Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca.

 

Oracle                       : -

                                   Oracle Certified Master Profile

 

JavaRanch                : http://www.coderanch.com/how-to/java/SceaWallOfFame

                                   Java Yazılım Mimarları Onur Sayfası

 

                                   http://www.coderanch.com/t/648186/sr/certification

                                   Java Enterprise Architect Master Proje’nin yapılış süreciyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler

 

Askerlik Durumu       : Yapıldı

Doğum Tarihi            : 3 Nisan 1981

Medeni Hal               : Bekâr

Ehliyet                      : Var, B

Eğitim

 

Lisans                       : Bilgisayar Mühendisliği, 2.95/4, Selçuk Üniversitesi, Haziran 2005

                                       Programlamaya Giriş, Programlama Dilleri (Pascal, C), İleri Programlama Dilleri (Java),

                                       Görsel Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Algoritmalar, Görüntü İşleme Algoritmaları,

                                       Yapay Zeka, Graf Teorisi, Yazılım Mühendisliği, Mesleki İngilizce

 

Sertifika                    : OCM, Java EE 6 Enterprise Architect, P1: %71, P2/3: 140/160, Oracle Üniversitesi, Nisan 2015

Proje           Big Smokes Cigar Shop, e-Ticaret, Entegrasyon, Java EE 6

İş Tanımı     İş analistleriyle ve iş uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan

business domain model’i, use case’leri ve bu görüşmelerden elde edilen bilgileri

kullanarak, istenilen fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan

yazılım mimarisini oluşturmak ve sistemin tasarımını yapmak.

 

Sorumluluk  Verilen bilgilerin analiz edilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi.

Kullanılacak entegrasyon metodlarının ve teknolojilerinin belirlenmesi.

Performance, scalability, availability ve security isterlerini sağlayan mimari

tasarım kararlarının alınması.

Protip arayüz tasarımlarının yapılması.

Shopping cart state ve transaction management ilgili mimari kararların alınması.

Client, presentation, business, integration ve resource katmanlarında kullanılacak

teknolojilerin belirlenmesi.

Sistemde kullanılacak GoF ve JEE yazılım patternlerinin belirlenmesi.

Gereken isterleri sağlayan class, component ve deployment diyagramların

oluşturulması.

Her bir use case için gereken sequence diyagramların oluşturulması.

İstenilen fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan donanım, yazılım profilinin ve

sizing’in belirlenmesi.

Sistemdeki teknik risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf eden önlemlerin

alınması.

Mimariyi ve tasarımı oluşturmak için alınan kararların ve seçilen teknolojilerin

avantajlarının/dezavantajlarının raporlanması ve bunların gereken isterleri optimum

bir şekilde sağladığının alternatifleriyle karşılaştırılarak savunulması.

 

Kullanılan    Java, JAX-WS Client API, JDBC, JNDI

Nitelikler      JSF, ADF Faces, Facelet, Servlet, EJB, JPA, POJO

                    JAX-WS, JMS, Bean Validation, Weblogic

                    Enterprise Application Analysis, Architecture and Design

                    Enterprise Application Integration

                    Application Security, Firewall, Web Service Security, JEE Security

                    Web Services, WSDL, SOAP, WSIT, WS-Security, XML Signature, XML Encryption

                    HTTP, SMTP, LDAP, TCP/IP, SSL, XML, XSD, XHTML, HTML, JavaScript, Ajax

                    Linux, Windows, Oracle, Visio, Word, Excel

                    Singleton (GoF), Proxy, MVC, DTO, DAO

                    Scalability, Clustering, High Availability, Load Balancing, Fault Tolerance, Failover

                    Front Controller, Business Delegate, Service Locator

                    Partial Page Refresh, Cross-Component Refresh, Single Component Refresh

                    RUP, Risk Assessment and Management

                    Object Oriented Analysis and Design, UML

 

                                   OCE, Java EE 6 Web Services Developer, %78, Oracle Üniversitesi, Kasım 2014

                                   OCP, Java SE 7 Programmer, %83, Oracle Üniversitesi, Temmuz 2013

                                   OCA, Java SE 7 Programmer, %91, Oracle Üniversitesi, Nisan 2013

 

                                   TOGAF 9 Certified, -, The Open Group, Eylül 2016 (Planlanan)

                                   TOGAF 9 Foundation, -, The Open Group, Ağustos 2016 (Planlanan)

 

Eğitim                       : Architect Enterprise Applications with Java EE, Oracle Üniversitesi, Mart 2015

 

                                   Adobe Flex Builder Eğitimi, Robit Technology, Ocak 2011

                                   Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials Ed 2, Oracle Üniversitesi, Mart 2013

 

                                   Linux Sistem Yönetimi (1. Düzey), LKD, Ağustos 2013

                                       Komut Satırı (Kabuk) ve Temel Komutlar, GNU/Linux İşletim Sisteminin Yapısı

                                       Açılış Sistemi ve Kullanıcı Yönetimi, Paket Yönetim Sistemi, Zamanlanmış Görevler

                                       Sistem Kayıtları, Temel TCP/IP Bilgisi ve Ağ Yönetimi, Güvenli Uzaktan Erişim, Yedekleme

                                       DNS ve Web sunucusuna Giriş, Veritabanına Giriş ve MySQL Veritabanı Sunucusu

                                       WordPress ve Mediawiki ile Web Sitesi Oluşturma

 

                                   Yazılım Yaşam Döngüsü Eğitimi, Özgür Yazılım A.Ş., Nisan 2013

                                       Agile, Scrum, Git, GitLab, Maven, Nexus, Redmine, Jenkins, SonarQube, Graylog

 

                                   Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, TÜBİTAK, Eylül 2013

                                   Web Uygulamaları Güvenliği Eğitimi, TÜBİTAK, Eylül 2013

                                       Bilgi Toplama, Girdi ve Çıktı Denetimi, Oturum Yönetimi, Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme,

                                       İş Mantığı Problemleri, Ayar Yönetimi

 

                                   Rusça Standart Program, Moskova Devlet Üniversitesi, Aralık 2014

Diller

 

Türkçe                      : Ana dil

 

İngilizce                    : Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL), 83/120 (B1), ESH, Aralık 2013

                                       Profesyonel çalışma yetkinliği

 

Rusça                        : Yabancı Dil Olarak Rusça Sınavı (ТРКИ), %73,0 (B2), RHDÜ, Mart 2013

                                       Profesyonel çalışma yetkinliği

 

İspanyolca                : Yabancı Dil Olarak İspanyolca Diploması (DELE), - (A2), Cervantes Enstitüsü, Mayıs 2016

                                       Sınırlı çalışma yetkinliği (Sürüyor)

Nitelikler

 

Java Ekosistem

            Java SE        : Java Core Language, Eclipse, MyEclipse, JBuilder, JCreator, Android                 

                                   Java Basic I/O API, Java New I/O API, Java Concurrency API, Java Utilities API

                                   JAX-WS Client API, JAX-WS Endpoint API, Jersey Client API, Java Networking API

                                   SAAJ, JAXB, JAXP, DOM, SAX, StAX, XSLT

                                   JDBC, JNDI, JAF, RMI, Java IDL, CORBA, IIOP

                                   JUnit, JasperReports

 

            Java EE         : JSF, Exadel Studio, Facelet, JSP, Servlet

                                   EJB, JPA, JPQL, Hibernate, HQL

                                   JAX-WS, JAX-RS, JMS, JCA, JTA

                                   Weblogic, JBoss, GlassFish, Tomcat, JRun

                                   Spring, ZK

 

                                   Enterprise Application Analysis, Architecture and Design

                                   Enterprise Application Integration

                                   Application Security, Web Service Security, JEE Security

 

            J2EE              : EJB 2.x

 

Diğer Nitelikler

            Mimari          : SOA, Web Services, WS-I Basic Profile, WSDL, WS-Policy, SOAP, MTOM, WS-Addressing

                                   WSIT, WS-Security, SAML, XACML, XKMS, XML Signature, XML Encryption

                                   HTTP, SMTP, XML, XSD, DTD, XHTML, ESB

                                   REST, JSON

 

            Diller             : C, Linux, Windows, C++, C++Builder

                                   ActionScript, Flex, Flash Builder

 

            Veritabanı     : Data Modeling, Database Design, QDesigner

                                   SQL, PL/SQL, Oracle, Toad, PL/pgSQL, PostgreSql Server, MySQL, MySql Server, MsSql Server

 

            Araçlar          : SVN, Git, Maven, Redmine, Mantis, Jenkins, SonarQube

 

Patternler

            GoF               : Creational, Behavioral and Structural Patterns

            Katoloğu        

 

            JEE               : Business Component Patterns, Integration Patterns

            Pattern            Infrastructure Patterns, Interceptor Patterns

                                   Security Patterns, Scaling and Clustering Patterns

 

            JEE               : Presentation Tier Anti-Patterns, Business Tier Anti-Patterns

            Anti-Pattern     Integration Tier Anti-Patterns

 

            J2EE              : Presentation Tier Patterns, Business Tier Patterns,

            Pattern            Integration Tier Patterns

 

Yazılım Mühendisliği

            Metodoloji    : Waterfall

                                   RUP, Risk Assessment and Management, Object Oriented Analysis and Design

                                   Agile, Scrum

 

            Araçlar          : UML

İş Deneyimi

 

OBSS, Bilgi Tek. ve Hiz., 201-500 Çalışan, http://www.obss.com.tr, İstanbul, Türkiye

            Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Mimarı, Ağustos 2015 – Devam Ediyor, 6 ay

 

            Proje             : -

            Proje Tanımı : -

           

            Sorumluluk   : -

 

            Kullanılan     : -

            Nitelikler        

 

Oracle, Bilgi Tek. ve Hiz., 10000+ Çalışan, http://www.oracle.com, Ankara, Türkiye

            Oracle Üniversitesi, Java Yazılım Mimarı, Şubat 2015 – Mart 2015, 1 ay

 

            Proje             : Big Smokes Cigar Shop, e-Ticaret, Entegrasyon, Java EE 6

            İş Tanımı       : İş analistleriyle ve iş uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan business domain

                                   model’i, use case’leri ve bu görüşmelerden elde edilen bilgileri kullanarak, istenilen fonksiyonel ve

                                   fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan yazılım mimarisini oluşturmak ve sistemin tasarımını

                                   yapmak.

 

            Sorumluluk   : Verilen bilgilerin analiz edilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi.

                                    Kullanılacak entegrasyon metodlarının ve teknolojilerinin belirlenmesi.

                                    Performance, scalability, availability ve security isterlerini sağlayan mimari tasarım kararlarının alınması.

                                    Protip arayüz tasarımlarının yapılması.

                                    Shopping cart state ve transaction management ilgili mimari kararların alınması.

                                    Client, presentation, business, integration ve resource katmanlarında kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi.

                                    Sistemde kullanılacak GoF ve JEE yazılım patternlerinin belirlenmesi.

                                    Gereken isterleri sağlayan class, component ve deployment diyagramların oluşturulması.

                                    Her bir use case için gereken sequence diyagramların oluşturulması.

                                    İstenilen fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan donanım, yazılım profilinin ve sizing’in belirlenmesi.

                                    Sistemdeki teknik risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf eden önlemlerin alınması.

                                    Mimariyi ve tasarımı oluşturmak için alınan kararların ve seçilen teknolojilerin

                                    avantajlarının/dezavantajlarının raporlanması ve bunların gereken isterleri optimum bir şekilde

                                    sağladığının alternatifleriyle karşılaştırılarak savunulması.

 

            Kullanılan     : Java, JAX-WS Client API, JDBC, JNDI

            Nitelikler         JSF, ADF Faces, Facelet, Servlet, EJB, JPA, POJO, JAX-WS, JMS, Bean Validation, Weblogic

                                   Enterprise Application Analysis, Architecture and Design, Enterprise Application Integration

                                   Application Security, Firewall, Web Service Security, JEE Security

                                   Web Services, WSDL, SOAP, WSIT, WS-Security, XML Signature, XML Encryption

                                   HTTP, SMTP, LDAP, TCP/IP, SSL, XML, XSD, XHTML, HTML, JavaScript, Ajax

                                   Linux, Windows, Oracle, Visio, Word, Excel

                                   Singleton (GoF), Proxy, MVC, DTO, DAO

                                   Scalability, Clustering, High Availability, Load Balancing, Fault Tolerance, Failover

                                   Front Controller, Business Delegate, Service Locator

                                   Partial Page Refresh, Cross-Component Refresh, Single Component Refresh

                                   RUP, Risk Assessment and Management, Object Oriented Analysis and Design, UML

 

Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Sektörü, 1001-5000 Çalışan, http://www.tuik.gov.tr, Ankara, Türkiye

            Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Uzmanı, Kasım 2010 – Eylül 2014, 3 yıl 10 ay

 

            Projeler        : Organize Sanayi Bölgesi Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Web Uygulaması, Flex, Java

                                   Termik Santral Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Web Uygulaması, Flex, Java                     

                                   Radyo ve Televizyon Kurumları İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                   Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                   Sağlık Harcamaları İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                   Ölüm Nedeni İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java                  

                                   Gösterge Veri Yönetim Uygulaması, ZK, Java                  

                                   TUİK İçerik Yönetim Sistemi, ZK, Java

                                  

                                   Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri Web Uygulaması, Struts, Java

                                   Yapı İzin İstatistikleri, Struts, Java

 

            Sorumluluk   : Önceki uygulamaların süreç ve veritabanı analizinin yapılması.

                                   Veritabanlarının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   Uygulama iş süreçlerinin çözümlenmesi ve gerekli veri modellerinin oluşturulması.

                                   İş ve doğrulama kurallarının çözümlenmesi ve gerçeklenmesi.

                                   Java uzak nesnelerinin gerçeklenmesi ve konfigüre edilmesi.

                                   Spring konfigürasyonunun yapılması ve ilgili servis metotlarının gerçeklenmesi.

                                   Uygulama raporlarının çözümlenmesi, tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   Bakım sürecinde uygulamaların çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

 

            Kullanılan     : Java, Flex, ZK, Spring, Hibernate, PL/Sql

            Nitelikler         MyEclipse For Spring, Adobe Flash Builder, Oracle Weblogic Server, Oracle

                                   JasperReports, Quest QDesigner, Toad, SVN, Git, GitLab

                                   Maven, Nexus, Redmine, Jenkins, SonarQube, Graylog

                                   Linux, Agile, Scrum

 

NetCad ULUSAL CAD ve GIS Çöz. A.Ş., Bilgi Tek. ve Hiz., 51-200 Çalışan, http://www.netcad.com.tr, Ankara, Türkiye

            Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Ekim 2006 – Mart 2007, Mayıs 2008 – Temmuz 2010, 2 yıl 7 ay

           

            Proje             : Ulusal Yapı Denetim Sistemi, e-Devlet Projesi, JSF, Java

            Proje Tanımı : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Marmara Depremi Acil Yeniden

                                   Yapılandırma (MEER) Projesi kapsamında yapılan Yapı Denetim Sistemi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,

                                   Belediyeler, İl Müdürlükleri, Yapı Denetim Kuruluşları, Laboratuvarlar ..vb. 18 farklı rolün 72 süreci

                                   oluşturan 461 arayüzü kullanarak, yapı denetim süreçlerinin gerektirdiği işleri gerçekleştirdiği, yapı

                                   denetim süreçleriyle ilgili istatistikleri PDF formatında veya grafik sunum şeklinde alabildiği; sunuş

                                   katmanında JSF, iş katmanında Java ve Hibernate, veritabanı katmanında PostgreSql kullanılan ve

                                   Bea Weblogic Server üzerinde çalıştırılan çok katmanlı bir J2EE uygulamasıdır.

 

            Sorumluluk   : Önceki uygulamanın süreç ve veritabanı analizinin yapılması, raporların oluşturulması.

                                   Yeni uygulamanın iş süreçlerinin modellenmesi ve gerçeklenmesi.

                                   Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   İş ve doğrulama kurallarının çözümlenmesi ve gerçeklenmesi.

                                   Veri göçü sürecinin planlanması, süreç stratejisinin ve kurallarının belirlenmesi.

                                   Veri göçü dönüşüm tablolarının oluşturulması.

                                   Veri göçü uygulamasının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   Yönetmelik değişikliğiyle oluşan yeni süreçlerin çözümlenmesi ve analiz raporlarının oluşturulması.

                                   Tasarım sürecinin planlanması; iş listelerinin ve tasarım dökümanlarının oluşturulması.

                                   İş süreçlerinin modellenmesi, gerçeklenmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                   Veri göçü sürecinin analizi, planlanması, gerçekleştirilmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                   Test süreçlerinin tariflenmesi, etkilenen süreçlerin ve beklenen sonuçların belirlenmesi.

                                   Bakım sürecinde uygulamanın çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

                                   81 İl Yaygınlaştırma Kapsam Genişlemesi işinin analiz ve tasarım raporlarının hazırlanması.

                                   İş planının yapılması, plana uygun olarak işlerin gerçeklenmesi ve iş raporlarının oluşturulması.

                                   Uygulama kod geliştirme bilgisi, teknolojisi ve metodolojisi ile ilgili eğitim içeriğinin oluşturulması.

                                   Eğitim planının yapılması; eğitim dökümanının hazırlanması ve personele eğitim verilmesi.

           

            Kullanılan     : Java, JSF, MyFaces, Tomahawk, Sandbox, Hibernate

            Nitelikler         HQL, PL/pgSql, MsSql

                                   MyEclipse, Exadel Studio

                                   Bea Weblogic Server, PostgreSql Server, MsSql Server                

                                   JasperReports, Quest QDesigner, SVN, Mantis

 

Erk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 11-50 Çalışan, http://www.erk.com.tr, Ankara, Türkiye

            Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Aralık 2005 – Ağustos 2006, 8 ay

                                

            Proje             : Filom.Net Araç Takip Sistemi, JSF, Java

            Proje Tanımı : Filom.Net Araç Takip Sistemi, ulaşım, lojistik, taşımacılık, ..vb sektörlerdeki şirketlerin filo yönetim

                                   sürecinin gerektirdiği işleri 5 farklı yetkilendirme seviyesiyle (rolle) gerçekleştirebileceği, filolarla

                                   ilgili çeşitli raporları PDF formatında veya grafik sunum şeklinde alabileceği; aynı sunucu veya

                                   farklı sunucular üzerinde çalıştırabilen 4 ayrı sunucu uygulaması bulunan; uç cihaz iletişim katmanında

                                   QuickServer; uygulama iletişim katmanında EJB, JavaMail;  sunuş katmanında JSF; iş katmanında

                                   Java, EJB, Hibernate; harita katmanında Applet, RaveGeoServer; veritabanı katmanında MySql

                                   kullanılan ve JBoss  üzerinde çalıştırılan çok katmanlı dağıtık bir J2EE uygulamasıdır.

 

            Sorumluluk   : Sistem gereksinim analizinin yapılması, analiz dökümanlarının ve raporların oluşturulması.

                                   Uygulamada kullanılacak teknolojilerin ve araçların belirlenmesi.

                                   Dağıtık uygulamaların çözümlenmesi, tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   İş süreçlerinin çözümlenmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                   Benzetim uygulama senaryosunun oluşturulması ve davranışların belirlenmesi.

                                   Benzetim uygulama senaryosunun modellenmesi ve gerçeklenmesi.

                                   Çalışma durumu yük analiz raporlarının oluşturulması.

                                   Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   İş ve doğrulama kurallarının oluşturulması ve gerçeklenmesi.

                                   Veritabanının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   İşlem, hata kayıt ve svn kurallarının belirlenmesi ve gerçeklenmesi.

 

            Kullanılan     : Java, EJB, JSF, MyFaces, Tomahawk, Sandbox, Hibernate

            Nitelikler         HQL, MySql,  Eclipse, MyEclipse

                                   JBoss, Apache MySql Server, RaveGeoServer, QuickServer, SVN

 

NOS Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 1-10 Çalışan, Ankara, Türkiye

            Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Temmuz 2004 – Şubat 2005, 7 ay

 

Projeler         : Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP

                                   Proyap Yapı Denetim Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP

                                   Seçim Proje Mimarlık Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP

                                   Yenikent Belediyesi Resmi Web Sitesi, JSP

                                   Veritabanı Yönetim Sistemi, Java

                                   Site İçi Arama Motoru, Java

 

            Sorumluluk   : Uygulama gereksinim analizinin yapılması.

                                   Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                   Uygulama kullanım kılavuzunun hazırlanması.

 

            Kullanılan     : Java, Jsp, MySql, JRun, Apache MySql Server

            Nitelikler

 

Ekosan Elektronik San. Tic. Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 11-50 Çalışan, http://www.ekosan.com, Ankara, Türkiye

            Yazılım Departmanı, Stajyer, Temmuz 2003 – Ağustos 2003, 1 ay

           

            Sorumluluk   : Uygulama tasarım ve geliştirme çalışmaları yapılması.

                                   Web uygulama geliştirme sürecinde görev almak.

 

ASKİ, Kamu Sektörü, 1001-5000 Çalışan, http://www.aski.gov.tr, Ankara, Türkiye

            Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Stajyer, Temmuz 2002 – Ağustos 2002, 1 ay

           

            Sorumluluk   : Oracle ve PL/SQL hakkında araştırma yapılması, sonuç raporlarının oluşturulması.

                                   Ağ programlama üzerine çalışmaların yapılması, Java.

Okul Projeleri

 

·         Car Racing 3D, Bitirme Tezi, OpenGL, C++

·         Media Player, Java.

·         Labyrinth 3D, Java.

Organizasyonlar

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası, http://www.bimo.org.tr, Ankara, Türkiye

            Genel Merkez, Üye, Nisan 2013 – Devam Ediyor, 2 yıl 10 ay

Referanslar

 

OBSS, http://www.obss.com.tr, İstanbul, Türkiye

            Nurettin Onur Yakıt, Proje Yöneticisi

            Gsm. +90 539 7920504

 

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr, Ankara, Türkiye

            Ferhat Güneş, Ağ ve Sistem Yönetimi Grup Sorumlusu

            Gsm. +90 507 7540679

 

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr, Ankara, Türkiye

            Lütfullah Sarıkaya, TÜİK Uzmanı

            Gsm. +90 505 8887196

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, http://www.yok.gov.tr, Ankara, Türkiye

            Adnan Çiftçibaşı, Yazılım Uzmanı

            Gsm. +90 543 4837543

 

Ankira Elk. Tas. Yaz. Gel. Dan. Hiz. Ltd. Şti., http://www.ankira.com.tr, Ankara, Türkiye

            Faruk Ferhat Akçin, Proje Yöneticisi

            Gsm. +90 532 7616296

 

Vizyon Grup San. Tic. Ltd. Şti., http://www.vizyongrup.com, Ankara, Türkiye

            Ömer Faruk Çabuk, Genel Müdür

            Gsm. +90 532 5880439

 

 

 

Son Güncelleme: 17 Ocak 2016