Son Güncelleme: 11 Mart 2018

 

 

This Is Bora Seven. I created this website to share my professional experiences with HR Agents all over the world.

I am a

- Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect,

- Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer,

- Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer,

- Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer,

- Pivotal Certified Spring Professional v4.3 and

I am especially interested in Spring and Java EE.

 

 

My Career in Numbers:

- 11 Years Experience as a Java Enterprise Architect/Java Developer.

- Worked in 5 Companies in Information Technology/Services Sector.

- 27 Java Projects in 5 Domains.

- 4 Java Certificates which are the most highly recognizable/respected in Java Technology.

- 1 Spring Certificate which is the most highly recognizable/respected in Spring Technology.

- 11 Certificates of Course Completion in Software Development.

- 3 Language Certificates which are the most highly recognizable/respected.

 

 

Turkish | English | Russian | Spanish

 

 

BORA SEVEN

Bilgisayar Mühendisi

OCAJP 7, OCPJP 7, OCEJWSD 6, OCMJEA 6

Pivotal Certified Spring Professional v4.3

11 Yıllık Tecrübe

 

Tel.: +90 536 4726408

Web Sitesi: http://www.borkam.com

E-Posta: bora.seven@borkam.com

Adres: İstanbul, Türkiye

İnternet-Medya

 

Web Sitesi                      : http://www.borkam.com

                                          Güncel özgeçmişlerime bu siteden ulaşabilirsiniz.

                                          Mevcut diller: Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca.

 

Linkedin                         : https://www.linkedin.com/in/boraseven

                                          Bağlantıda kalmak için beni ekleyebilirsiniz.

                                          Mevcut diller: Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca.

 

Oracle                             : https://community.oracle.com/people/Bora+Seven?customTheme=java

                                          Oracle Certified Master Profile

 

                                          https://community.oracle.com/community/technology_network_community/certification/ocm

                                          Oracle Certified Masters in Certification Community

 

JavaRanch                     : http://www.coderanch.com/how-to/java/SceaWallOfFame

                                          Java Yazılım Mimarları Onur Sayfası

 

                                          http://www.coderanch.com/t/648186/sr/certification

                                          Java Enterprise Architect Master Proje’nin yapılış süreciyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler

 

Askerlik Durumu           : Yapıldı

Doğum Tarihi                 : 3 Nisan 1981

Medeni Hal                     : Bekâr

Ehliyet                            : Var, B

Eğitim

 

Lisans                             : Bilgisayar Mühendisliği, 2.95/4, Selçuk Üniversitesi, Haziran 2005

                                                 Programlamaya Giriş, Programlama Dilleri (Pascal, C), İleri Programlama Dilleri (Java),

                                                 Görsel Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Algoritmalar, Görüntü İşleme Algoritmaları,

                                                 Yapay Zeka, Graf Teorisi, Yazılım Mühendisliği, Mesleki İngilizce

 

Sertifika                          : OCM, Java EE 6 Enterprise Architect, P1: %71, Oracle Üniversitesi, Nisan 2015

                                                 Application Design Concepts and Principles, Common Architectures,

                                                 Integration and Messaging, Business Tier Technologies, Web Tier Technologies,

                                                 Design Patterns, Security

 

                                           OCM, Java EE 6 Enterprise Architect, P2/3: 140/160, Oracle Üniversitesi, Nisan 2015

                                           Proje                Big Smokes Cigar Shop, e-Ticaret, Entegrasyon, Java EE 6

                                           İş Tanımı          İş analistleriyle ve iş uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan

                                                                          business domain model’i, use case’leri ve bu görüşmelerden elde edilen bilgileri

                                                                          kullanarak, istenilen fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan

                                                                          yazılım mimarisini oluşturmak ve sistemin tasarımını yapmak.

 

                                           Sorumluluk     Verilen bilgilerin analiz edilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi.

                                                                          Kullanılacak entegrasyon metodlarının ve teknolojilerinin belirlenmesi.

                                                                          Performance, scalability, availability ve security isterlerini sağlayan mimari

                                                                          tasarım kararlarının alınması.

                                                                          Protip arayüz tasarımlarının yapılması.

                                                                          Shopping cart state ve transaction management ilgili mimari kararların alınması.
                                                                          Client, presentation, business, integration ve resource katmanlarında

                                                                          kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi.

                                                                          Sistemde kullanılacak GoF ve JEE yazılım patternlerinin belirlenmesi.

                                                                          Gereken isterleri sağlayan class, component ve deployment diyagramların

                                                                          oluşturulması.

                                                                          Her bir use case için gereken sequence diyagramların oluşturulması.

                                                                          İstenilen fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan donanım, yazılım profilinin ve

                                                                          sizing’in belirlenmesi.

                                                                          Sistemdeki teknik risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf eden önlemlerin

                                                                          alınması.

                                                                          Mimariyi ve tasarımı oluşturmak için alınan kararların ve seçilen teknolojilerin

                                                                          avantajlarının/dezavantajlarının raporlanması ve bunların gereken isterleri

                                                                          optimum bir şekilde sağladığının alternatifleriyle karşılaştırılarak savunulması.

 

                                       Kullanılan            Java, JAX-WS Client API, JDBC, JNDI

                                       Nitelikler              JSF, ADF Faces, Facelet, Servlet, EJB, JPA

                                                                          JAX-WS, JMS, JTA, Weblogic, POJO, Bean Validation

                                                                          Ajax, JavaScript, HTML

                                                                          Enterprise Application Analysis, Architecture and Design

                                                                          Enterprise Application Integration

                                                                          Application Security, Firewall, Web Service Security, JEE Security

                                                                          Web Services, WSDL, SOAP, WSIT, WS-Security, XML Signature, XML Encryption

                                                                          HTTP, SMTP, LDAP, TCP/IP, SSL, XML, XSD, XHTML

                                                                          Linux, Windows, Oracle, Visio, Word, Excel

                                                                          Singleton (GoF), Proxy, MVC, DTO, DAO

                                                                          Scalability, Clustering, High Availability, Load Balancing, Fault Tolerance, Failover

                                                                          Front Controller, Business Delegate, Service Locator

                                                                          Partial Page Refresh, Cross-Component Refresh, Single Component Refresh

                                                                          Object-oriented, RUP, Risk Assessment and Management

                                                                          Object Oriented Analysis and Design, UML

 

                                           OCE, Java EE 6 Web Services Developer, %78, Oracle Üniversitesi, Kasım 2014

                                                 Create an SOAP web service in a servlet container,

                                                 Create a RESTful web service in a servlet container,

                                                 Create a SOAP based web service implemented by an EJB component,

                                                 Create a RESTful web service implemented by an EJB component,

                                                 Configure Java EE security for a SOAP web service,

                                                 Create a web service client for a SOAP based web service,

                                                 Create a web service client for a RESTful web service,

                                                 Create a SOAP based web service using Java SE platform,

                                                 Create handlers for SOAP web services,

                                                 Create low-level SOAP web services,

                                                 Use MTOM and MIME in a SOAP web service,

                                                 Use WS-Addressing with a SOAP web service,

                                                 Configure Message Level security for a SOAP web service,

                                                 Apply best practices to design and implement web services

 

                                           OCP, Java SE 7 Programmer, %83, Oracle Üniversitesi, Temmuz 2013

                                                 Java Class Design, Advanced Class Design, Object-Oriented Design Principles,

                                                 Generics and Collections, String Processing, Exceptions and Assertions,

                                                 Java I/O Fundamentals, Java File I/O (NIO.2), Building Database Applications with JDBC,

                                                 Threads, Concurrency, Localization

 

                                           OCA, Java SE 7 Programmer, %91, Oracle Üniversitesi, Nisan 2013

                                                 Java Basics, Working With Java Data Types, Using Operators and Decision Constructs,

                                                 Creating and Using Arrays, Using Loop Constructs, Working with Methods and Encapsulation,

                                                 Working with Inheritance, Handling Exceptions

 

                                           Pivotal Certified Spring Professional v4.3, %82, Pivotal Akademi, Şubat 2018

                                                 Container, Dependency and IOC, Aspect Oriented Programming,

                                                 Data Management: JDBC, Transactions, JPA, Spring Data, Spring MVC and the Web Layer,

                                                 Security, REST, Spring Boot, Microservices


Eğitim                             : Architect Enterprise Applications with Java EE, Oracle Üniversitesi, Mart 2015

                                                 Introducing Enterprise Architecture, Introducing Fundamental Architectural Concepts,

                                                 Developing a Security Architecture, Understanding Non-Functional Requirements,

                                                 Defining Common Problems and Solutions: Risk Factors and System Flexibility,

                                                 Defining Common Problems and Solutions: Network, Transaction and Capacity Planning,

                                                 Java EE 6 Overview, Developing an Architecture for the Client Tier,

                                                 Developing an Architecture for the Web Tier, Developing an Architecture for the Business Tier,

                                                 Developing an Architecture for the Integration and Resource Tiers,

                                                 Evaluating the Software Architecture

 

                                           Spring Framework 5, Udemy, Şubat 2018

                                                 Introduction to Spring Framework 5, Building a Spring Boot Web App,

                                                 Dependency Injection with the Spring Framework, Building A Spring Boot Jokes App,

                                                 Spring Framework Configuration, External Properties with Spring,

                                                 Web Development with Spring MVC, JPA Data Modeling with Spring and Hibernate,

                                                 Project Lombok, Testing Spring Framework Applications, CRUD Operations with Spring MVC,

                                                 Validation and Constraints with Spring MVC, Introduction to Docker,

                                                 Working with Containers and Images, Running Spring Boot in a Centos Image,

                                                 Using MySQL with Spring Boot, Spring Data MongoDB, Introduction to Reactive Programming,

                                                 Reactive Programming with Spring and MongoDB, Introduction to Spring Framework WebFlux,

                                                 Introduction to RESTFul Web Services, RESTFul WebServices with Spring MVC,

                                                 Using Swagger with Spring Boot, RESTFul WebServices with Spring WebFlux,

                                                 Spring MVC Content Negotiation, Troubleshooting,

                                                 Spring Boot Configuration For Different Databases

 

                                           Spring Framework DevOps on AWS, Udemy, Şubat 2018

                                                 Externalizing Properties, Using Spring Profiles, Using a MySQL Datasource,

                                                 Introduction to AWS, Provisioning a Server on AWS, Installing Jenkins, Using Route 53,

                                                 Setting up Apache with Jenkins, Creating SSH Keys, Forking GitHub Projects,

                                                 Configuring GitHub with SSH Keys, Installing Git on Jenkins Server,

                                                 Configuring Jenkins Credentials, Configuring Maven on Jenkins,

                                                 Configuring Jenkins Maven Build, Triggering a Jenkins Build, GitHub WebHooks,

                                                 Introduction to Artifactory, What is Docker?, Installing Docker, Running Artifactory Image,

                                                 Resolving Artifacts through Artifactory, Deploying to Artifactory,

                                                 Introduction to Virtualized Cloud Deployment, Configuring the Production Data Source,

                                                 Production Data Source Security, Installing Java, Installing Spring Boot Application,

                                                 Running a Spring Boot Applicaiton, Deploying Spring Boot as a Linux Service,

                                                 Introduction to Amazon RDS, Provision MySQL RDS Database on AWS,

                                                 Create RDS Profile for Spring Boot, Deploy Spring Boot Application using RDS Database

 

                                           Spring MVC, AngularJS and HTML5, Udemy, Şubat 2018

                                           Spring Framework 4, Udemy, Şubat 2018

                                                 Introduction to Spring Framework 4, Container, Dependency and IOC,

                                                 Aspect Oriented Programming, JDBC, Transactions and ORM with Hibernate,

                                                 Spring MVC, Spring Security, JMS Messaging with Spring, REST

 

                                           Adobe Flex Builder Eğitimi, Robit Technology, Ocak 2011

                                                 Flash Builder’da Proje Oluşturulması, İlk Uygulamanın Gerçeklenmesi,

                                                 Flash Builder IDE Kısayolları ve İpuçları, ActionScript 3.0 Temelleri, Spark Kontrolleri,

                                                 PopUpManager Kullanımı, DataService ile Veri Bağlantısı

 

                                           Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials Ed 2, Oracle Üniversitesi, Mart 2013

                                                 Introducing Oracle Fusion Middleware Platform,

                                                 Defining Java Enterprise Edition Terminology and Architecture,

                                                 Installing Oracle WebLogic Server, Configuring a Simple Domain,

                                                 Configuring a Domain Using Templates, Using Administration Console and WLST,

                                                 Configuring Managed Servers, Configuring Node Managers,

                                                 Viewing and Managing Logs in Oracle WLS Environment, Deployment Concepts,

                                                 Deploying Java EE Applications, Advanced Deployment,

                                                 Understanding JDBC and Configuring Data Sources,

                                                 Setting Up Java Message Service (JMS) Resources, Introduction to Clustering,

                                                 Configuring a Cluster, Managing Clusters, Security Concepts and Configuration,

                                                 Protecting Against Attacks, Backup and Recovery Operations


                                           Linux Sistem Yönetimi (1. Düzey), LKD, Ağustos 2013

                                                 Komut Satırı (Kabuk) ve Temel Komutlar, GNU/Linux İşletim Sisteminin Yapısı

                                                 Açılış Sistemi ve Kullanıcı Yönetimi, Paket Yönetim Sistemi, Zamanlanmış Görevler

                                                 Sistem Kayıtları, Temel TCP/IP Bilgisi ve Ağ Yönetimi, Güvenli Uzaktan Erişim, Yedekleme

                                                 DNS ve Web sunucusuna Giriş, Veritabanına Giriş ve MySQL Veritabanı Sunucusu

                                                 WordPress ve Mediawiki ile Web Sitesi Oluşturma

 

                                           Yazılım Yaşam Döngüsü Eğitimi, Özgür Yazılım A.Ş., Nisan 2013

                                                 Agile, Scrum, Git, GitLab, Maven, Nexus, Redmine, Jenkins, SonarQube, Graylog

 

                                           Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, TÜBİTAK, Eylül 2013

                                           Web Uygulamaları Güvenliği Eğitimi, TÜBİTAK, Eylül 2013

                                                 Bilgi Toplama, Girdi ve Çıktı Denetimi, Oturum Yönetimi, Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme,

                                                 İş Mantığı Problemleri, Ayar Yönetimi

 

                                           Rusça Standart Program, Moskova Devlet Üniversitesi, Aralık 2014

Diller

 

Türkçe                            : Ana dil

 

İngilizce                          : Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL), 83/120 (B1), ESH, Aralık 2013

                                                 Profesyonel çalışma yetkinliği

 

Rusça                             : Yabancı Dil Olarak Rusça Sınavı (ТРКИ), %73,0 (B2), RHDÜ, Mart 2013

                                                 Profesyonel çalışma yetkinliği

 

İspanyolca                     : Yabancı Dil Olarak İspanyolca Diploması (DELE), %54,65 (A2), Cervantes Enstitüsü, Nisan 2016

                                                 Sınırlı çalışma yetkinliği

Nitelikler

 

Java Ekosistem

               Java SE           : Java, Eclipse, MyEclipse, NetBeans, STS

                                          Java Basic I/O API, Java New I/O API, Java Concurrency API, Java Utilities API

                                          JAX-WS Client API, JAX-WS Endpoint API, Jersey Client API, Java Networking API, Axis

                                          SAAJ, JAXB, JAXP, DOM, SAX, StAX, XSLT

                                          JDBC, JNDI, JAF, RMI, Java IDL, CORBA, IIOP

                                          Reactive Streams

                                          JUnit, Mockito, TDD, BDD, JasperReports, Quartz

 

               Java EE           : JSF, Facelet, JSP, Thymeleaf, Servlet, ZK

                                          EJB, JPA, JPQL, Hibernate, HQL

                                          JAX-WS, JAX-RS, JMS, ActiveMQ, RabbitMQ, JCA, JTA

                                          Weblogic, JBoss, GlassFish, Tomcat

 

                                          Spring, Spring MVC, Spring WebFlux, Spring Data, Spring BlazeDS Integration

                                          Spring Boot, Docker

                                          Spring Cloud, Netflix OSS, Eureka, Ribbon, AWS, EC2, EC2 Container Service, RDS, Route 53

 

                                     Ajax, JavaScript, JSON, DOM, HTML5, CSS3

                                          JQuery, AngularJS

                                          Developer Tools

 

                                          Enterprise Application Analysis, Architecture and Design

                                          Enterprise Application Integration

                                          Application Security, Web Service Security, JEE Security, Spring Security

 

                                          AppDynamics

 

Diğer Nitelikler

               Mimari              : SOA, Microservices

                                           Web Services, WS-I Basic Profile, WSDL, WS-Policy, SOAP, MTOM, WS-Addressing

                                           WSIT, WS-Security, SAML, XACML, XKMS, XML Signature, XML Encryption

                                           REST, HTTP, SMTP, XML, XSD, DTD, XHTML, ESB

 

               Diller                 : C, Linux, Windows, C++, C++Builder

                                           ActionScript, Flex, Flash Builder

 

               Veritabanı       : Data Modeling, Database Design

                                         SQL, PL/SQL, Oracle, PL/pgSQL, PostgreSql Server, MySQL, MySql Server

                                         MongoDB

 

               Yazılım             : Jira, Redmine, Mantis

               Yaşam                Jenkins, Bamboo, Circle CI

               Döngüsü            SVN, Git, GitHub, Bitbucket, SonarQube

                                           Maven

                                           Nexus, Artifactory

 

Patterns

               GoF                 : Creational, Behavioral, Structural Patterns

               Java EE          : Business Component, Integration, Infrastructure, Interceptor, Security, Scaling, Clustering Patterns

                                         Presentation Tier, Business Tier, Integration Tier Anti-Patterns

               J2EE               : Presentation Tier, Business Tier, Integration Tier Patterns

               JavaScript      : Partial Page Refresh, Cross-Component Refresh, Single Component Refresh

 

Yazılım Mühendisliği

               Paradigma      : Object-oriented, Aspect-oriented, Reactive

 

               Metodoloji       : Waterfall

                                          RUP, Risk Assessment and Management, Object Oriented Analysis and Design

                                          Agile, Scrum

 

               Araçlar             : UML

İş Deneyimi

 

OBSS, Bilgi Tek. ve Hiz., 201-500 Çalışan, http://www.obss.com.tr, İstanbul, Türkiye

               Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Mimarı, Haziran 2017 – Ocak 2018, 8 ay

 

               Projeler            : Time in Status Jira Cloud Plugin, Spring Boot, Java

                                           Time in Status Jira Server Plugin, Velocity, Java

                                           OBSS Admin Tools Jira Server Plugin, Velocity, Java

                                           Aksigorta HP SM Entegrasyonu Jira Server Plugin, Velocity, Java

              

               Sorumluluk      : Cloud plugin mimarisinin çözümlenmesi ve analiz raporlarının oluşturulması.

                                           Mimariyi ve tasarımı oluşturmak için alınan kararların ve seçilen teknolojilerin değerlendirilmesi.

                                           Gereken isterleri sağlayan alternatif teknolojilerin incelenmesi ve sonuç raporlarının oluşturulması.

                                           Plugin gereksinim analizinin yapılması, analiz dökümanlarının ve raporların oluşturulması.

                                           Plugin altyapısının ve gerekli veri modellerinin oluşturulması.

                                           Plugin arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Bakım sürecinde pluginlerin çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

 

               Kullanılan         : Java, Eclipse, Apache Commons HttpClient, Postman, SLF4J

               Nitelikler             Velocity, Thymeleaf, Servlet, Atlassian Plugin SDK

                                           JPA, JPQL, Hibernate, ActiveObjects, JQL, Tomcat

                                           Spring, Spring MVC, Spring Data, Spring Security

                                           Spring Boot, Spring Boot DevTools, Atlassian Connect, Docker, ngrok

                                           AWS, EC2 Container Service, RDS

                                           Ajax, JavaScript, JSON, DOM, HTML5, CSS3, JQuery, Developer Tools

                                           REST, HTTP

                                           Data Modeling, Database Design, MySql Server, HSQL

                                           Jira, Bamboo, Git, Bitbucket, Maven, Nexus

                                           DAO, Object-oriented

 

OBSS, Bilgi Tek. ve Hiz., 201-500 Çalışan, http://www.obss.com.tr, İstanbul, Türkiye

               Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Mimarı, Şubat 2017 – Mayıs 2017, 4 ay

 

               Proje                 : ASOS, Sapiens IDIT, Struts, Java

               Proje Tanımı    : Anadolu Sigorta’nın yeni nesil üretim projesi olan

                                           ASOS,

                                           kişilerin ve acentelerin sistemi kullanarak

                                           sigortacılık sektörünün gerektirdiği işleri gerçekleştirdiği;

 

                                           Sapiens IDIT çatısı üzerine kurulan;

 

                                           Presentation Layer'da Struts, JSP;

                                           Business Layer'da EJB;

                                           Data Access Layer'da JPA;

                                           Integration Layer'da JAX-WS, JMS kullanılan;

 

                                           WebSphere Uygulama Sunucusu üzerinde çalıştırılan

                                           çok katmanlı bir Java EE uygulamasıdır.

              

               Sorumluluk      : Performans ile ilgili sorunların tespit edilmesi, çözümlenmesi ve rapor dokümanlarının oluşturulması.

                                           Mimarlardan ve geliştiricilerden oluşan uluslararasi bir yazılım takımı ile performans iyileştirme çalışmalarının yapılması.

                                           Uluslararası yazılım takımına, çalışma süresince gereken teknik desteğin sağlanması.

                                           Güvenlik ve sızma testleri sırasında tespit edilen zafiyetleri bertaraf eden önlemlerin alınması.

                                           8 kişilik Java yazılım takımının yönetilmesi; takım arkadaşlarına liderlik/mentörlük yapılması.

                                           Takım arkadaşlarının yaptığı işlerin ve harcanan efor sürelerinin kontrol edilmesi, onaylanması.

 

               Kullanılan         : Java, IntelliJ IDEA, Java Security, SSL, Log4J

               Nitelikler             Struts, Weblogic, WebSphere, Ehcache

                                           Sapiens IDIT

                                           JavaScript, JEE Security, AppDynamics

                                           SQL, Oracle, SQLDeveloper

                                           Jira, HP PPM, IBM Maximo, SVN, SonarQube, Maven


OBSS, Bilgi Tek. ve Hiz., 201-500 Çalışan, http://www.obss.com.tr, İstanbul, Türkiye

               Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Mimarı, Ağustos 2015 – Ocak 2017, 1 yıl 6 ay

 

               Proje                 : SWEP, Aurora, JBoss Seam, Java

               Proje Tanımı     : Anadolu Sigorta’nın ana üretim projesi olan

                                           SWEP,

                                           kişilerin ve acentelerin sistemi kullanarak

                                           sigortacılık sektörünün gerektirdiği işleri gerçekleştirdiği;

 

                                           Aurora Yazılım Üretim Bandı kullanılarak

                                           RUMBA (RUle-based Model for Basic Aspects) yaklaşımıyla ve

                                           aspect-oriented programlama paradigmasıyla geliştirilen,

                                           4.000.000+ satır kodu içeren 30 modülden oluşan,

                                           anlık olarak 10000+ kullanıcıyı destekleyebilen;

 

                                           Presentation Layer'da JBoss Seam, Facelet;

                                           Business Layer'da EJB;

                                           Data Access Layer'da JPA;

                                           Integration Layer'da JAX-WS, JMS, JCA kullanılan;

 

                                           JBoss Uygulama Sunucusu üzerinde çalıştırılan

                                           çok katmanlı bir Java EE uygulamasıdır.

              

               Sorumluluk      : İşin analiz edilmesi, iş kapsamının belirlenmesi ve analiz dökümanlarının oluşturulması.

                                           Kullanılacak entegrasyon metodlarının ve teknolojilerinin belirlenmesi.

                                           Fonksiyonel olmayan isterleri sağlayan mimari tasarım kararlarının alınması.

                                           Sistemdeki teknik risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf eden önlemlerin alınması.

                                           Uygulama iş süreçlerinin çözümlenmesi ve gerekli veri modellerinin oluşturulması.

                                           İş ve doğrulama kurallarının çözümlenmesi ve gerçeklenmesi.

                                           Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Test süreçlerinin tariflenmesi, etkilenen süreçlerin ve beklenen sonuçların belirlenmesi.

                                           Bakım sürecinde uygulamanın çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

                                           8 kişilik Java yazılım takımının yönetilmesi; takım arkadaşlarına liderlik/mentörlük yapılması.

                                           Takım arkadaşlarının yaptığı işlerin ve harcanan efor sürelerinin kontrol edilmesi, onaylanması.

 

               Kullanılan         : Java, Eclipse, Java Concurrency API, Java Utilities API, Axis, SoapUI, JDBC, Log4J

               Nitelikler             JBoss Seam, Facelet, Servlet, EJB, Hibernate, JAX-WS, JCA, JTA, JBoss

                                           Aurora, BPM

                                           JavaScript, JSON, Enterprise Application Integration, Web Service Security, JEE Security, AppDynamics

                                           SOA, Web Services, WS-I Basic Profile, WSDL, WS-Policy, SOAP, MTOM, WS-Addressing

                                           WSIT, WS-Security

                                           HTTP, XML, XSD, Windows

                                           Data Modeling, Database Design, SQL, Oracle, DbVisualizer, AS/400

                                           Jira, HP PPM, Rational ClearQuest, IBM Maximo, SVN, Rational ClearCase, SonarQube, Confluence

                                           DTO, Aspect-oriented, RUMBA, RUP, Object Oriented Analysis and Design, Agile, Scrum

 

Oracle, Bilgi Tek. ve Hiz., 10000+ Çalışan, http://www.oracle.com, Ankara, Türkiye

               Oracle Üniversitesi, Java Yazılım Mimarı, Şubat 2015 – Mart 2015, 1 ay

 

               Proje                 : Big Smokes Cigar Shop, e-Ticaret, Entegrasyon, Java EE 6

               İş Tanımı           : İş analistleriyle ve iş uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan business domain

                                           model’i, use case’leri ve bu görüşmelerden elde edilen bilgileri kullanarak, istenilen fonksiyonel ve  

                                           fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan yazılım mimarisini oluşturmak ve sistemin tasarımını

                                           yapmak.

 

               Sorumluluk      : Verilen bilgilerin analiz edilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi.

                                           Kullanılacak entegrasyon metodlarının ve teknolojilerinin belirlenmesi.

                                           Performance, scalability, availability ve security isterlerini sağlayan mimari tasarım kararlarının alınması.

                                           Protip arayüz tasarımlarının yapılması.

                                           Shopping cart state ve transaction management ilgili mimari kararların alınması.

                                           Client, presentation, business, integration ve resource katmanlarında kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi.

                                           Sistemde kullanılacak GoF ve JEE yazılım patternlerinin belirlenmesi.

                                           Gereken isterleri sağlayan class, component ve deployment diyagramların oluşturulması.

                                           Her bir use case için gereken sequence diyagramların oluşturulması.

                                           İstenilen fonksiyonel olmayan gerekleri sağlayan donanım, yazılım profilinin ve sizing’in belirlenmesi.

                                           Sistemdeki teknik risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf eden önlemlerin alınması.

                                           Mimariyi ve tasarımı oluşturmak için alınan kararların ve seçilen teknolojilerin

                                           avantajlarının/dezavantajlarının raporlanması ve bunların gereken isterleri optimum bir şekilde

                                           sağladığının alternatifleriyle karşılaştırılarak savunulması.

 

               Kullanılan        : Java, JAX-WS Client API, JDBC, JNDI

               Nitelikler             JSF, ADF Faces, Facelet, Servlet, EJB, JPA, JAX-WS, JMS, JTA, Weblogic, POJO, Bean Validation

                                           Ajax, JavaScript, HTML

                                           Enterprise Application Analysis, Architecture and Design, Enterprise Application Integration

                                           Application Security, Firewall, Web Service Security, JEE Security

                                           Web Services, WSDL, SOAP, WSIT, WS-Security, XML Signature, XML Encryption

                                           HTTP, SMTP, LDAP, TCP/IP, SSL, XML, XSD, XHTML

                                           Linux, Windows, Oracle, Visio, Word, Excel

                                           Singleton (GoF), Proxy, MVC, DTO, DAO

                                           Scalability, Clustering, High Availability, Load Balancing, Fault Tolerance, Failover

                                           Front Controller, Business Delegate, Service Locator

                                           Partial Page Refresh, Cross-Component Refresh, Single Component Refresh

                                           Object-oriented, RUP, Risk Assessment and Management, Object Oriented Analysis and Design, UML

 

Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Sektörü, 1001-5000 Çalışan, http://www.tuik.gov.tr, Ankara, Türkiye

               Yazılım Geliştirme Grubu, Java Yazılım Uzmanı, Kasım 2010 – Eylül 2014, 3 yıl 10 ay

 

               Projeler            : Organize Sanayi Bölgesi Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Web Uygulaması, Flex, Java

                                           Termik Santral Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Web Uygulaması, Flex, Java

                                           Radyo ve Televizyon Kurumları İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                           Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                           Sağlık Harcamaları İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                           Ölüm Nedeni İstatistikleri Web Uygulaması, ZK, Java

                                           Gösterge Veri Yönetim Uygulaması, ZK, Java

                                           TUİK İçerik Yönetim Sistemi, ZK, Java

 

                                           Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri Web Uygulaması, Struts, Java

                                           Yapı İzin İstatistikleri, Struts, Java

 

               Sorumluluk      : Önceki uygulamaların süreç ve veritabanı analizinin yapılması.

                                           Veritabanlarının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Uygulama iş süreçlerinin çözümlenmesi ve gerekli veri modellerinin oluşturulması.

                                           İş ve doğrulama kurallarının çözümlenmesi ve gerçeklenmesi.

                                           Java uzak nesnelerinin gerçeklenmesi ve konfigüre edilmesi.

                                           Spring konfigürasyonunun yapılması ve ilgili servis metotlarının gerçeklenmesi.

                                           Uygulama raporlarının çözümlenmesi, tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Bakım sürecinde uygulamaların çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

 

               Kullanılan         : Java, MyEclipse, Java Utilities API, JasperReports

               Nitelikler             ZK, Hibernate, Weblogic

                                           Spring, Spring BlazeDS Integration

                                           JavaScript, HTML, CSS

                                           Graylog, Linux, Windows

                                           ActionScript, Flex, Flash Builder

                                           Data Modeling, Database Design, QDesigner, SQL, PL/SQL, Oracle, TOAD

                                           Redmine, Jenkins, SVN, Git, GitLab, SonarQube, Maven, Nexus

                                           DAO, Agile, Scrum

 

NetCad ULUSAL CAD ve GIS Çöz. A.Ş., Bilgi Tek. ve Hiz., 51-200 Çalışan, http://www.netcad.com.tr, Ankara, Türkiye

               Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Ekim 2006 – Mart 2007, Mayıs 2008 – Temmuz 2010, 2 yıl 7 ay

              

               Proje                : Ulusal Yapı Denetim Sistemi, e-Devlet Projesi, JSF, Java

               Proje Tanımı    : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında yapılan

                                           Ulusal Yapı Denetim Sistemi,

                                           kişilerin ve kurumların sistemi kullanarak

                                           yapı denetim süreçlerinin gerektirdiği işleri gerçekleştirdiği;

 

                                           Presentation Layer'da JSF, JSP;

                                           Business Layer;

                                           Data Access Layer'da Hibernate kullanılan;

 

                                           Weblogic Uygulama Sunucusu üzerinde çalıştırılan

                                           çok katmanlı bir J2EE uygulamasıdır.        


               Sorumluluk    : Önceki uygulamanın süreç ve veritabanı analizinin yapılması, raporların oluşturulması.

                                           Yeni uygulamanın iş süreçlerinin modellenmesi ve gerçeklenmesi.

                                           Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           İş ve doğrulama kurallarının çözümlenmesi ve gerçeklenmesi.

                                           Veri göçü sürecinin planlanması, süreç stratejisinin ve kurallarının belirlenmesi.

                                           Veri göçü dönüşüm tablolarının oluşturulması.

                                           Veri göçü uygulamasının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           Yönetmelik değişikliğiyle oluşan yeni süreçlerin çözümlenmesi ve analiz raporlarının oluşturulması.

                                           Tasarım sürecinin planlanması; iş listelerinin ve tasarım dökümanlarının oluşturulması.

                                           İş süreçlerinin modellenmesi, gerçeklenmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                           Veri göçü sürecinin analizi, planlanması, gerçekleştirilmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                           Test süreçlerinin tariflenmesi, etkilenen süreçlerin ve beklenen sonuçların belirlenmesi.

                                           Bakım sürecinde uygulamanın çalışır durumda tutulması ve tespit edilen hataların çözülmesi.

                                           81 İl Yaygınlaştırma Kapsam Genişlemesi işinin analiz ve tasarım raporlarının hazırlanması.

                                           İş planının yapılması, plana uygun olarak işlerin gerçeklenmesi ve iş raporlarının oluşturulması.

                                           Uygulama kod geliştirme bilgisi, teknolojisi ve metodolojisi ile ilgili eğitim içeriğinin oluşturulması.

                                           Eğitim planının yapılması; eğitim dökümanının hazırlanması ve personele eğitim verilmesi.

 

               Kullanılan        : Java, MyEclipse, Java Basic I/O API, Java Utilities API, JasperReports, Log4j

               Nitelikler             JSF, Exadel, MyFaces, Tomahawk, Sandbox, JSP, Hibernate, HQL, Weblogic

                                           JavaScript, HTML, CSS

                                           Enterprise Application Analysis, Architecture and Design, JEE Security, Windows

                                           Data Modeling, Database Design, Qdesigner

                                           SQL, PL/pgSql, PostgreSql Server, MsSql, MsSql Server

                                           Mantis, SVN, Visio, Word, Excel

                                           Object-oriented, Waterfall

                                           Risk Assessment and Management, Object Oriented Analysis and Design, UML

 

Erk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 11-50 Çalışan, Ankara, Türkiye

               Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Aralık 2005 – Ağustos 2006, 8 ay

 

               Proje                : Filom.Net Araç Takip Sistemi, JSF, Java

               Proje Tanımı    : Filom.Net Araç Takip Sistemi,

                                           kişilerin ve şirketlerin sistemi kullanarak

                                           filo yönetim süreçlerinin gerektirdiği işleri gerçekleştirdiği;

 

                                           Client Tier'da Applet;

                                           Presentation Tier'da JSF, JSP;

                                           Business Tier'da EJB, Hibernate;

                                           Integration Tier'da QuickServer;

                                           Resource Tier'da MySql Server kullanılan;

 

                                           JBoss Uygulama Sunucusu üzerinde çalıştırılan

                                           çok katmanlı dağıtık bir J2EE uygulamasıdır.

 

               Sorumluluk      : Sistem gereksinim analizinin yapılması, analiz dökümanlarının ve raporların oluşturulması.

                                           Uygulamada kullanılacak teknolojilerin ve araçların belirlenmesi.

                                           Dağıtık uygulamaların çözümlenmesi, tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           İş süreçlerinin çözümlenmesi ve süreç dökümanlarının oluşturulması.

                                           Benzetim uygulama senaryosunun oluşturulması ve davranışların belirlenmesi.

                                           Benzetim uygulama senaryosunun modellenmesi ve gerçeklenmesi.

                                           Çalışma durumu yük analiz raporlarının oluşturulması.

                                           Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           İş ve doğrulama kurallarının oluşturulması ve gerçeklenmesi.

                                           Veritabanının tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                           İşlem, hata kayıt ve svn kurallarının belirlenmesi ve gerçeklenmesi.

 

               Kullanılan        : Java, Eclipse, MyEclipse, Applet, JNDI, RMI, JavaMail, Log4j

               Nitelikler             JSF, MyFaces, Tomahawk, Sandbox, JSP, Hibernate, HQL, JBoss

                                           JavaScript, HTML, CSS

                                           Enterprise Application Analysis, Architecture and Design, Enterprise Application Integration

                                           EJB 2.x, Windows

                                           Data Modeling, Database Design

                                           SQL, MySQL, MySql Server

                                           SVN, RaveGeoServer, QuickServer

                                           Object-oriented, Object Oriented Analysis and Design


NOS Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 1-10 Çalışan, Ankara, Türkiye

               Yazılım Departmanı, Java Yazılım Uzmanı, Temmuz 2004 – Şubat 2005, 7 ay

 

               Projeler            : Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP, Java

                                           Proyap Yapı Denetim Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP, Java

                                           Seçim Proje Mimarlık Ltd. Şti. Web Sitesi, JSP, Java

                                           Yenikent Belediyesi Resmi Web Sitesi, JSP, Java

                                           Veritabanı Yönetim Sistemi, Java

                                           Site İçi Arama Motoru, Java

 

               Sorumluluk    : Uygulama gereksinim analizinin yapılması.

                                         Uygulama arayüzlerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi.

                                         Uygulama kullanım kılavuzunun hazırlanması.

 

               Kullanılan       : Java, Java Basic I/O API, JDBC, JavaMail, JRun

               Nitelikler            JSP

                                          JavaScript, HTML, CSS

                                          Windows

                                          Data Modeling, Database Design, SQL, MySQL, MySql Server

 

Ekosan Elektronik San. Tic. Ltd. Şti., Bilgi Tek. ve Hiz., 11-50 Çalışan, http://www.ekosan.com, Ankara, Türkiye

               Yazılım Departmanı, Stajyer, Temmuz 2003 – Ağustos 2003, 1 ay

              

               Sorumluluk    : Uygulama tasarım ve geliştirme çalışmaları yapılması.

                                         Web uygulama geliştirme sürecinde görev almak.

 

ASKİ, Kamu Sektörü, 1001-5000 Çalışan, http://www.aski.gov.tr, Ankara, Türkiye

               Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Stajyer, Temmuz 2002 – Ağustos 2002, 1 ay

              

               Sorumluluk    : Oracle ve PL/SQL hakkında araştırma yapılması, sonuç raporlarının oluşturulması.

                                         Ağ programlama üzerine çalışmaların yapılması, Java.

Okul Projeleri

 

·        Car Racing 3D, Bitirme Tezi, OpenGL, C++

·        Media Player, Java.

·        Labyrinth 3D, Java.

Organizasyonlar

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası, http://www.bmo.org.tr, Ankara, Türkiye

               Genel Merkez, Üye, Nisan 2013 – Devam Ediyor, 4 yıl 11 ay

 

 

Turkish | English | Russian | Spanish

 

I am a

- Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect,

- Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer,

- Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer,

- Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer,

- Pivotal Certified Spring Professional v4.3 and

I am especially interested in Spring and Java EE.

 

 

My Career in Numbers:

- 11 Years Experience as a Java Enterprise Architect/Java Developer.

- Worked in 5 Companies in Information Technology/Services Sector.

- 27 Java Projects in 5 Domains.

- 4 Java Certificates which are the most highly recognizable/respected in Java Technology.

- 1 Spring Certificate which is the most highly recognizable/respected in Spring Technology.

- 11 Certificates of Course Completion in Software Development.

- 3 Language Certificates which are the most highly recognizable/respected.

 

This Is Bora Seven. I created this website to share my professional experiences with HR Agents all over the world.

 

 

Son Güncelleme: 11 Mart 2018